Nasi partnerzy:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Błyskawiczne seminaria gramatyczne

 

Nasza propozycja dla tych wszystkich którzy szybko, sprawnie i małym kosztem pragną usystematyzować swoją wiedzę z gramatyki języka angielskiego.

Nasze błyskawiczne seminaria gramatyczne poświęcone są określonym zagadnieniom gramatycznym - możesz się zapisać na dowolne z nich, w zależności od Twoich potrzeb.

Każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne (90 minut) i prowadzone jest przez dr. Grzegorza Trębickiego, wykładowcę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dyrektora Prestige School.

 

Program seminariów:

Seminarium 1.
Wyrażanie teraźniejszości - present tences (simple present, present progressive, present perfect, present perfect continuous).

Seminarium 2.
Wyrażanie przeszłości - past tences (simple past, present perfect, past continuous, past perfect, past perfect continuos).

Seminarium 3.
Wyrażanie przyszłości - future tences (simple future, future continuous, present continuous, simple present, to be going to).

Seminarium 4.
Mowa zależna oraz następstwo czasów - indirect speech and reported speech.

Seminarium 5.
Strona bierna - passive voice.

Seminarium 6.
Czasowniki modalne - modal verbs.

 

Serdecznie zapraszamy!